22. 11. 2017

Gymnázium Křenová

Mezinárodní den GIS neboli GIS Day 2017

Ve středu 15. 11. 2017 navštívili studenti zeměpisného semináře v rámci Mezinárodního dne GIS Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity. Tento den je na celém světě zaměřen na propagaci a vzdělávaní v oblasti geoinformačních technologií a příbuzných oborů.

Studenti a doktoranti Přf MU si nás rozdělili do dvou skupin a v nich jsme procházeli jednotlivá stanoviště. Jako první nás čekala přednáška o Kartografii. Dostala se nám možnost vidět velké množství map a atlasů z dřívějších dob až do současnosti. Dozvěděli jsme se o spolupráci studentů s Čínou a o jejich společných projektech, která se nám zdála být velice zajímavá.

Na druhém stanovišti jsme měli šanci si mapu zkusit vytvořit. Aplikace, se kterou jsme pracovali, je dostupná na: http://www.mapa-ceska.cz - Tvorba map hraWWWě. V ní máte možnost například zobrazit spoustu informací o brněnských městských částech a využít mnoho dalších funkcí, které tato aplikace nabízí.

Jako poslední nás čekalo stanoviště, kde nás studenti fakulty seznámili s Geografií v obecném smyslu. Zkusili jsme si přijímací zkoušky nanečisto a dozvěděli jsme se informace o studiu na této Univerzitě.

Tuto akci určitě doporučujeme budoucím maturantům ze zeměpisu. Dozvíte se mnoho užitečných informací a u toho se i pobavíte.

Autorka: Mirka Dunárová 4.C