11. 12. 2017

Gymnázium Křenová

SVS v Boskovicích

Na konci listopadu vyjeli studenti Společenskovědního semináře v rámci kapitoly o judaismu na exkurzi do bývalé židovské čtvrti v Boskovicích.

Vyložení znalci se z nich sice nestali, ale na přiloženém minitestu si můžete vyzkoušet, jestli byste dosáhli lepšího výsledku.

 1. Jaký je tvar kašny u koupadel?
 2. Na kterém domě je mezuza s viditelným výňatkem z tóry?
 3. Na jakou světovou stranu je obrácena loď synagogy?
 4. Kolik schodů je na jediném dochovaném představeném schodišti?
 5. Jaké je římské číslo na domech 4 a 10 z legendy?
 6. Jak vypadá vážná studna dnes?
 7. Co je dnes na místě masných krámů?
 8. Který dům na náměstíčku U Vážné studny má dvouúrovňové vstupy?
 9. Proč jsou v domě v Plačkově ulici 9 dveře v 1. patře?
 10. Popište dochovanou tyč na věšení hraničního řetězu.
 11. Koho si vzala dcera rituálního řezníka Fleischmanna?

(Plánek čtvrti s legendou si můžete vyzvednout v kabinetě ZSV :-)).

Autor: Aleš Kubík