12. 12. 2017

Gymnázium Křenová

To byla první republika... aneb školní kolo dějepisné olympiády

Československo v letech 1918-1938 se stalo tématem letošní  olympiády z dějepisu určené pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia. Studenti plnili úkoly vztahující se k politickému systému ČSR, mezinárodním vztahům, hospodářství, kultuře i vědě a technice. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Filip WaldhansDavid Šuman ze 2.A, kteří získali 61,5 a 60,5 z celkového počtu 65 bodů, a oba tak postupují do okresního kola, které se uskuteční 16. ledna 2018. Jako třetí se umístil Ondřej Bílý z téže třídy s počtem 56,5 bodů. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme! Autorka: Magdalena Halová