12. 2. 2018

Gymnázium Křenová

Dějepisný seminář jel na historickou exkurzi do korunovačního města uherských králů, hlavního města

Letos si připomínáme několik významných událostí, jejichž letopočet končí pro naši historii klíčovou číslicí "8".

Jedním z nich je rok 1918, kdy vznikl demokratický Československý stát.

Studentům historie Slovenska a Bratislavy (do roku 1919 Prešpurku) pomohla pochopit vznik i pozdější rozdělení Československa v roce 1993.

Také se dozvěděli, co bylo Wilsonovo město.

Naše první kroky vedly na bratislavský hrad, kde jsme se pokochali nádhernými výhledy na město, řeku a architektonicky zajímavé mosty.

Víte, že Nový most (Most SNP) nemá žádný pilíř a ve výšce 85 m se tyčí UFO?

A že Most Apollo získal v roce 2006 prestižní cenu Opal Awards (nejlepší stavba světa)?

Socha velkomoravského knížete Svatopluka před hradem nám připomněla dávnou společnou historii.

V centru města jsme mimo jiné navštívili katedrálu svatého Martina, kde v letech 1536 – 1830 probíhaly korunovace uherských králů.(v roce 1741 Marie Terezie). Prešpurk byl centrem Uher v době, kdy Turci obsadili Budín a Ostřihom - sídlo arcibiskupů.

Procházka městem s výstavními paláci, kostely, radnicí a první univerzitou v Uhrách nám dala možnost vidět na vlastní oči celou škálu architektonických slohů od gotiky, přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, secesi až po funkcionalismus.

V sídle uherských arcibiskupů (dnes Magistrát) – Primaciálním paláci jsme viděli pamětní desku připomínající podepsání tzv. Prešpurského míru v r. 1805 mezi Francií a Rakouskem po bitvě u Slavkova.

Atmosféru Bratislavy dokreslují i krásné kašny a sochy, jak historické, tak moderní. Velmi populární je socha s názvem "Čumil".

Hezké počasí nám umožnilo "prošmejdit" i odlehlejší zákoutí města s jeho tajemstvími…

Autorky: Olga Hladká a PhDr. Jiřina Baráková