19. 2. 2018

Gymnázium Křenová

Prezentační soutěž Rétoritéka

Ve čtvrtek 15.2.2018 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Prezentační soutěže Rétoritéka.

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o soutěž, ve které účastníci předvedou své prezentační a argumentační schopnosti. Ke školnímu kolu si stačilo připravit 6 – 8 minutovou prezentaci – a to jak v počítačové verzi, tak také obhajobu zvoleného tvrzení. Po prezentační části následovala část improvizační, kde si soutěžící tahali dvě témata kontroverzního charakteru, jedno z nich si vybrali, během minuty se připravili a o tématu poté souvisle hovořili. V obou částech nechyběla diskuze s porotou. Letošními tématy byly:

  1. Moje řešení problému ve společnosti (Vztahy ve společnosti, diskriminace, sociální (ne)jistoty, politika, bezpečnost, (ne)obnovitelné zdroje, …nebo něco jiného?).
  2. Technologie, která nám jednou usnadní život (Moje vize více či méně realizovatelné technologie).
  3. Oživení veřejného prostoru (Kultura, architektura, doprava, rekultivace, …).
  4. Inovace středoškolského vzdělávání („Učit se pro život, ne pro školu“ Seneca).
Naše gymnázium se této soutěže účastnilo poprvé a určitě ne naposled. Své prezentace nám představili tři odvážlivci a to Markéta Protivánková ze 2.A, Lucie Malingerová ze 6.A a Karel Pelikán ze 4.B. V porotě, která byla velice aktivní v diskuzích, zasedali dva hostující studenti z Gymnázia Vídeňská a Elgartova a z řad kantorů paní profesorka Ježková a pan profesor Šturma. A jaké bylo nakonec výsledné pořadí?
  1. místo – Karel Pelikán (4.B)
  2. místo – Markéta Protivánková (2.A)
  3. místo – Lucie Malingerová (6.A)
Karel Pelikán, jakožto vítěz, bude naši školu reprezentovat i nadále a to ve finálovém kole, které se uskuteční v neděli 25.3. v Divadle na Orlí. Utká se zde s dalšími výherci školních kol ostatních brněnských gymnázií, které se do soutěže zapojily.

Všem zúčastněným srdečně gratulujeme a Karlovi budeme ve finále držet palce!

Autorka: Barbora Headlandová, 3.A