22. 2. 2018

Gymnázium Křenová

Workshop Jugend debattiert

21. a 22. ledna se na Křenové konal již tradiční workshop JDI, který připravuje žáky naší školy na soutěž Jugend debattiert international (Mezinárodní debata mládeže). Předmětem soutěže je debatování v německém jazyce na témata týkajících se školy, lidských práv, etiky, ale i celé České republiky a Evropy.

Workshopu se zúčastnilo 50 žáků naší školy, kteří se pod vedením absolventů této soutěže učili strukturu debaty, tj. jak zastávat nejlépe svou pozici, prosazení názoru, správnou argumentaci, ale i spolupráci se svými spoludebatanty. Dopolední blok byl věnován cvičením jednotlivých částí, odpoledne si už mohli žáci vyzkoušet nově nabyté znalosti v plném rozsahu pětadvacetiminutové debaty.

Zpravidla dvacet minut před debatou si čtyři účastníci losují strany, dvěma připadne pozice „PRO“, dvěma pozice „CONTRA“. Téma je ale předem známé, takže se účastníci připravují na obě strany, čímž získávají o problematice přehled z obou úhlů pohledu.

Cílem JDI není jen zlepšení se v němčině, ale i pozitivní vnímání debatování jako prostředku demokratické výměny názorů.

Barbora Chlupová, 6. A