28. 2. 2018

Gymnázium Křenová

Geologická olympiáda

Školního kola geologické olympiády se zúčastnili pouze žáci ze třídy 2.A. Letošní náplní jejich biologie je právě geologie, proto se není co divit, že se podařilo pět chlapců k soutěži motivovat. Školní kolo probíhalo tak, že soutěžící vyplňovali v průběhu 30 min test, který obsahoval 30 otázek. Hodnocení bylo následující – správná odpověď +1 bod, špatná odpověď -1 bod, nezodpovězená otázka 0 bodů.

Výsledky školního kola:

  1. Lukáš Novotný – 26 bodů
  2. Lukáš Volejníček – 15 bodů
  3. Filip Waldhans – 14 bodů
  4. Ondřej Bílý – 7 bodů
Všichni naši soutěžící postoupili do okresního kola, které se opět konalo na naší škole ve formě online testu. Tentokráte byl test tvořen z otevřených otázek. Hodnocení stejné – správná odpověď +1 bod, špatná odpověď -1 bod, vynechaná odpověď 0 bodů. Okresního kola se nezúčastnil Filip Waldhans.

Výsledky okresního kola:

  1. místo – Lukáš Novotný – 14 bodů
  2. místo – Lukáš Volejníček – 14 bodů
diplom za účast – Ondřej Bílý – 7 bodů

Všichni chlapci postoupili do krajského kola, které se bude konat 9. dubna 2018 na Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity. Gratulujeme!