18. 3. 2018

Gymnázium Křenová

Za brněnskou gotikou

Proč se učit v dějepisném semináři o brněnské gotice ve školních lavicích, když některé z jejích památek máme doslova 10 minut od Křenky? A tak jsme ve čtvrtek 15. března vyrazili do terénu. Využili jsme šablonu "odborník ve výuce" a fundovaným průvodcem po gotických památkách v centru města se nám stal Bc. Jan Locker.

Exkurzi jsme zahájili u nástěnných maleb s velikonočními výjevy v křížové chodbě minoritského kláštera. Snad nikdo ze studentů netušil, že jen přes ulici naproti se v obchodě s textilem ukrývají žebrové klenby jednoho z mála dochovaných gotických domů v Brně.

Na Staré radnici jsme si připomněli brněnské pověsti i hlavní znaky gotické architektury. Další zastávkou byl kostel svatého Mikuláše na náměstí Svobody - tedy jeho půdorys vyznačený v dlažbě nedaleko brněnského "orloje".

Hlavní bod programu tvořila prohlídka kostela svatého Jakuba, který jsme si důkladně prohlédli zvenku i zevnitř, a neopomenuli jsme ani unikátní sochu Krista na kříži s pohyblivým jazykem. Celou exkurzi jsme završili na Moravském náměstí nedaleko jezdecké sochy markraběte Jošta, kde jsme si názorně na modelu města mohli ukázat, kde stávaly brněnské hradby a kudy vedly hlavní příjezdové cesty do Brna.

Autorka: Magdalena Halová Foto: Barbora Nečasová a Martin Němec (3.C)