4. 4. 2018

Gymnázium Křenová

Gymnázium Křenová bylo hostitelem krajského kola Debat mládeže

27. března 2018 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Jugend debattiert international, jehož je naše gymnázium tradičním hostitelem. V soutěži, v níž účastníci diskutují v německém jazyce na předem vybrané aktuální téma, jsme i v této fázi měli šest reprezentantů z tříd 4.A a 5.A, kteří si svoji účast vybojovali v kole školním.

Předmět diskuze uvozovala tentokrát otázka „Soll in Tschechien das Recht auf Eheschliessung für Personen gleichen Geslechts gesetzlich eingeführt werden?“, tj. zda by osoby stejného pohlaví měli mít v České republice právo na uzavření manželství.

K vidění byly dvě debaty, přičemž každá nabídla na téma poněkud odlišný pohled. První čtveřice debatujících kladla velký důraz především na adopci dětí homosexuálními páry, druhá debata potom přinesla mimo jiné i otázky na samotnou podstatu instituce rodiny. Společným tématem debat poté byla úskalí registrovaného partnerství, které mezi sebou v současné době v ČR mohou lidé stejného pohlaví uzavřít, vzhledem k manželství se však nejedná o právně rovnocennou variantu.

Kromě zástupců našeho gymnázia vyslalo do této fáze soutěže své naděje i Gymnázium Matyáše Lercha. Před samotným ostrým bojem o čtyři volná místa v celostátním kole došlo v rámci přípravy pod vedením bývalých úspěšných účastníků, pedagogů i lidí v této otázce se angažujících na společný trénink debatujících z obou škol.

Kdo svoji přípravu a um dokázal v rozhodující okamžik nejlépe využít, rozhodovala trojice porotců původem z Německa, doplněná o absolventku projektu a studentku Gymnázia Křenová v jedné osobě dohlížející na strukturu debaty. Po dvou skvělých debatách a vynikajících výkonech všech debatujících porota poslala do dalšího kola hned tři naše zástupce, kterým gratulujeme a přejeme hodně štěstí i do pokračování soutěže.

Postupující do celostátního kola jsou:

Marek Říčánek (4.A)

Igor Kaplan (4.A)

Clara Chvátalová (4.A)

Blahopřejeme a držíme pěsti.

Autor: Ondřej Krejčí (6.A)