16. 4. 2018

Gymnázium Křenová

Beseda s pamětníky druhé světové války

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se na Gymnáziu Křenová konala beseda s pamětníky druhé světové války, určená pro studenty čtvrtého ročníku dějepisného a společenskovědního semináře. Že se akce konala na naší škole přitom není vůbec žádná náhoda, její organizátorku a fotografku výstavy paní Zdeňku Mlýnkovou k nám totiž přivedl osud Karla Littlocha, bývalého ředitele gymnázia, který byl roku 1941 zatčen a následující léta strávil v Mauthausenu (později i v Dachau), který však přežil a následně vydal knihu – Mauthausen koncentrační lágr smrti, v níž podmínky koncentračního tábora popisuje. Jeho osudem se pak zabývá i právě probíhající výstava v budově školy. V průběhu besedy nám postupně každý z pamětníků poodkryl kousek ze svého života, každý z početné návštěvy byl přitom válkou zasažen různým způsobem. Pan Bedřich Lovák (nar. 1933) se s námi podělil o vzpomínky na své dětství, kdy byl odloučen od rodiny a byl uvržen do procesu převýchovy, kde musel čelit fyzickému i psychickému násilí. Je obdivuhodné, co všechno však tento člověk zmítaný takovým těžkým osudem dokázal, když i v pokročilém věku pokořil několik sportovních rekordů, o kterých se snad i pro odlehčení situace rovněž zmínil. Paní Mgr. Milena Spoustová je pro změnu spjata s Kounicovými kolejemi, které byly během druhé světové války přeměněny v mužskou věznici, kde byli vězni mučeni, popravováni či odtud byli deportováni. Paní Spoustová zde v současnosti provází, a tak jsme i my dostali srdečné pozvání na prohlídku. Její přítelkyně zase zavzpomínala na svoji maminku, kterou, nebýt souhře náhod, mohla válka zasáhnout mnohem více.  To, jak těžké musí být i po tolika letech se s těmito hrůznými zážitky vyrovnat, dokázal i poslední a nejstarší z pamětníků pan Ing. Miroslav Jeníček, CSc. (nar. 1926), který je plukovníkem ve výslužbě a usoudil, že do tématu, o němž byla beseda, nebude svými vzpomínkami o dalších válečných zvěrstvech zasahovat. I přesto bylo na dvě hodiny dlouhé poutavé vyprávění o zážitcích z druhé světové války velmi emotivní. Snahou besedy bylo přiblížit dobu studentům co nejvíce a za tímto účelem byl součástí návštěvy i historik Mgr. Jan Jandl, který zmínil ty nejdůležitější události oné doby jak z hlediska města Brna, tak i z hlediska celé České republiky. [gallery columns="4" link="file" ids="11704,11705,11706,11707"]  „Historie je učitelkou života,“ tak zní výrok starořímského řečníka, politika a spisovatele Marca Tullia Cicera, který by si lidé měli vzít k srdci a z historie se poučit, aby se podobný konflikt, jakým byla druhá světová válka, již neopakoval… Autor: Ondřej Krejčí, 6.A Fotografie: Zdeňka Mlýnková