24. 4. 2018

Gymnázium Křenová

Dějepisná exkurze 2.B do Žďáru nad Sázavou

Ve středu 4. dubna naše třída absolvovala dějepisnou exkurzi do krásného města - Žďáru nad Sázavou. Na programu bylo absolvování výukového programu Muzea nové generace pod názvem Stabilitas loci – Žďárský klášter v labyrintu času a prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

V muzeu pro nás měla paní průvodkyně připravenou interaktivní prohlídku, pomocí panelů a dalších informací jsme zjišťovali odpovědi na zadané otázky. S výsledky našeho bádání jsme seznámili spolužáky při zastaveních na procházce areálem přilehlého zámku a jeho okolí. Díky kavárně v rámci muzea jsme se i příjemně občerstvili.

Po krátké pauze následoval výšlap na Zelenou horu. I tady jsme se zúčastnili prohlídky se spoustou zajímavostí. Dozvěděli jsme se, že každý prvek v kapli má své odůvodnění a architekt Jan Blažej Santini se tu výrazně podepsal svou kreativitou. Měli jsme časovou rezervu, a proto se naskytl prostor pro odpočinek. Slunili jsme se a pořádně si užívali genius loci nejvyššího místa Žďáru nad Sázavou.

Výlet se nám líbil a odnesli jsme si z něj nejen nové znalosti, ale i další společné zážitky, na které budeme rádi vzpomínat.

Autorka: Alžběta Kocmanová 2.B