24. 4. 2018

Gymnázium Křenová

Historická exkurze do Drážďan a okolí

Ve středu 4.4.2018 jsme vyrazili zkoumat historii Německa, hlavně Saska.

Cestou jsme nemohli vynechat horu Říp s románskou rotundou svatého Jiří. Vystoupali jsme na vrchol jako kdysi praotec Čech.

Po sestupu jsme pokračovali navštívit perlu Saského Švýcarska – most Bastei . Z bašty úzkého skalního útesu ve výšce 194 m nad hladinou řeky Labe se nabízejí široké výhledy na údolí řeky a na Labské pískovce.

Skalní most Basteibrücke pochází z roku 1851, kdy nahradil původní dřevěný most z roku 1824.

Pak jsme pokračovali do Míšně .Město je proslulé míšeňským porcelánem, který se zde začal vyrábět v manufaktuře roku 1710 jako první porcelán v Evropě.

Prošli jsme přes malebné náměstí a starobylými uličkami jsme se dostali k pozdně gotickému zámku Albrechtsburg  z konce 15.století. Vedle je Míšeňská katedrála.

Všichni jsme byli zvědaví na lovecký zámek Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Na schodišti je Popelčin střevíček, který si můžete vyzkoušet.

Po příjemné procházce kolem zámku jsme už jeli na ubytování do Drážďan, kde nás ještě čekala krátká prohlídka večerního města.

Drážďany (německy Dresden , lužickosrbsky Drježdźany) jsou zemské hlavní město  Svobodného státu Sasko . Město má více než 530 000 obyvatel. Jsou přezdívány Florencie na Labi.

Je to město, které je typické svou barokní atmosférou z doby svého rozkvětu v 18.století.

V roce 1945 bylo město těžce poškozeno nálety, ale teď je opět v plné kráse a řadí se mezi nejkrásnější města Evropy.

Druhý den jsme se věnovali prohlídce centra města.

Začali jsme na náměstí Altmarkt, které tvořilo střed města, které založil ve 12. století míšeňský markrabě.

Náš průvodce nám řekl mnoho zajímavého k náměstí i kostelu Kreuzkirche.

Na náměstí Neumarkt je kostel Frauenkirche, který v roce 1945 padl za oběť bombardování a dlouho zůstal v troskách a nyní si ho můžeme prohlédnout po rekonstrukci.

Všechny zaujal renesanční Stallhof – stájový dvůr a Knížecí průvod – jízda wettinských pánů.

Wettinové vládli v Sasku od 12. do 20. století. K významným panovníkům patřil August Silný.

Pak jsme slyšeli zajímavosti o rezidenčním zámku a katedrále.

Na závěr jsme viděli Semperovu operu a vynikající dílo evropského baroka Zwinger, který nechal postavit August Silný.

Odpoledne následovalo osobní volno, kdy jsme měli možnost navštívit zámek nebo některé muzeum, i na nákupy zbylo trochu času.

Zájezdem nás provázel absolvent našeho gymnázia Tomáš Mariánek, který nám řekl a ukázal mnoho zajímavého.