27. 4. 2018

Gymnázium Křenová

Brno barokní

S dějepisným seminářem jsme ve čtvrtek 28. dubna opět vyrazili do terénu, tentokrát po stopách brněnského baroka. Fundovaným průvodcem nám stejně jako při gotické exkurzi byl Bc. Jan Locker.

Barokní vycházku jsme zahájili návštěvou minoritského kostela a lorety, u nichž jsme se seznámili s původem barokního slohu a jeho zákonitostmi. Dále jsme zamířili na Dolní rynk k morovému sloupu. Vrcholem naší prohlídky byl dominikánský komplex Nové radnice a přilehlý kostel sv. Michala na tehdejším Rybném trhu. Zde se studenti dozvěděli mnohé nejen o barokním umění, ale i o životním stylu a hodnotách v pobělohorské době. Exkurzi jsme symbolicky uzavřeli na třetím důležitém náměstí historického centra - na Horním rynku u kašny Parnas.

Děkujeme našemu průvodci za poutavý výklad a pracovníkům brněnského biskupství za vstřícnost, s níž nám umožnili prohlídku několika barokních církevních objektů.

Autorka: Magdalena Halová Foto: Barbora Nečasová, 3.C