2. 5. 2018

Gymnázium Křenová

Do Rakouska za poznáním

Tento týden jsme již třetím rokem zavítali do naší oblíbené vesničky Bärnkopf. I tento rok se pobyt velice vydařil. Program jsme započali již na cestě do Bärnkopfu a to zastávkou ve Zwettlu, kde jsme si prošli centrum města s Hundertwasserovou kašnou a místní klášter.

Každý den probíhala dopolední výuka a následovalo plně nabité odpoledne.

První den po příjezdu jsme zavítali do Hundertwasserova muzea a následně na úžasnou výstavu šrotových soch, zasazenou do rakouské přírody.

Druhý den jsme pokračovali návštěvou Traunsteinského kostela, na jehož stavbě se podílel i sám farář Josef Elter. Vedle kostela jsme také nahlédli do jeho muzea a ateliéru. Rovnou z kostela jsme pokračovali na krátkou procházku na Lohnbašské vodopády.

Ani třetí den jsme se vůbec nenudili. Odpoledne jsme zavítali do muzea máku, kde jsme měli možnost ochutnat výborné domácí koláčky. Autobus nás následně zavezl pod soutěsku Ysperklamm. Všichni jsme soutěsku úspěšně zdolali a odvážná polovina se do Bärnkopfu vydala pěšky. A neboť byla Filipo-jakubská noc, čekalo na nás večer překvapení v podobě pálení čarodějnic, které ovšem neproběhlo.

Čtvrtý den jsme zvolnili tempo a odpoledne nás čekal výběr ze tří aktivit. 1. A. a dobrovolníci se šli podívat do Holzhacker muzea, druhá část, čítající paní profesorkou Hladkou2, se vydala na obětní kameny. Zbytek se pilně věnoval zpracování projektu.

Samotná prezentace již zmíněných projektů, věnovaných průzkumu mezi obyvateli Bärnkopfu, proběhla ve středu večer. Přišla se podívat valná většina našich domácích a i někteří místní.

Program jsme zakončili na cestě zpět do Brna návštěvou muzea Egona Schieleho v Tullnu.

Alice Zadubanová a Barbora Headlandová, 3.A6