28. 5. 2018

Gymnázium Křenová

Historizující slohy v Brně

V horkém, téměř letním odpoledni jsme ve čtvrtek 10. května podnikli s dějepisným seminářem další ze série vlastivědných vycházek po Brně. Tentokrát jsme se zaměřili na historizující slohy.

Náš průvodce Bc. Jan Locker zvolil jako výchozí bod secesní kostel Panny Marie na protější straně ulice Křenová. Odtud jsme pokračovali na brněnskou "Ringstrasse" - tedy k hotelu Grand na Benešově ulici. Přes Bašty a terasy pod Petrovem jsme vystoupali do Denisových sadů, abychom se na Šilingrově náměstí opět napojili na zmíněný okruh. Po Husově ulici jsme došli až k Červenému kostelu.

Cestou jsme zvenčí i zevnitř obdivovali mnohá díla významných vídeňských architektů a také to, jak jsou stavby směrem do ulice "oblečeny" do rozličných fasád secese, novogotiky, novorenesance či novoklasicismu, zatímco do dvora však bez rozdílu mají obdobné jednoduché pavlače.

Vycházku jsme završili u reprezentativních budov na Joštově ulici, kde jsme si rovněž mohli prohlédnout, jak bylo centrum Brna v 19. století zelené, zkrášlené mnoha stromořadími.

Autorka: Magdalena Halová

Fotografie: Barbora Nečasová, 3.C