9. 6. 2018

Gymnázium Křenová

Exkurze do Ústavu soudního lékařství

V pátek 1. 6. 2018 jsme se v rámci biologického semináře vydali na exkurzi do Ústavu soudního lékařství v Brně. Institut spadá pod Masarykovu univerzitu a Fakultní nemocnici u sv. Anny. Tento ústav je oprávněný k vyhotovování soudních posudků, a to jako jediné pracoviště tohoto druhu v celém Jihomoravském kraji.

V první části exkurze jsme byli seznámeni s historií ústavu jako takového, jeho fungováním a organizační strukturou. Pan průvodce nám povyprávěl i různé historky a zážitky z praxe.

Po úvodní přednášce v posluchárně jsme se přesunuli do muzea, kde nám představil kuriózní případy, které se na ústavu během let řešily. Kromě ukázek těchto případů zde bylo velké množství exponátů všeho druhu (od žlučových a ledvinových kamenů, přes boty, ponožky a nohy spálené elektrickým proudem až po lidské plody v různých fázích vývoje). Díky průběžnému doplňování muzea jsme kromě lidských orgánů mohli vidět i modernější exponáty, jako například prsní implantáty či nitroděložní tělísko, které představuje zajímavý kontrast k nástrojům někdejších andělíčkářek.

Autorka: Marie Doležalová, 3.C