24. 6. 2018

Gymnázium Křenová

Seminář z matematiky na VUT

Poslední červnový seminář z matematiky vzal třeťáky na Ústav matematického inženýrstvá VUT v Brně. Studenti se dozvěděli, kde využít vektorovou algebru, derivace nebo diferenciální rovnice.

  • Řízení robotického hada(doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.) Robotický had ukázal studentům, že tři rozměry jsou na pohyb velmi  málo. Robot se pohybuje pomocí vektorového pole a pomocí derivací se můžeme dostat do míst, kam nás bez další námahy vektorové pole nepustí.
  • Zpracování obrazových dat z průmyslové CT ( Ing. Pavel Štarha, Ph.D.) Výpočetní tomografie (CT) má využití nejen v lékařství, ale také ve stavebnictví, strojírenství a dalších oborech. Studentům byla představena tato velmi užitečná radiologická metoda, která umožňuje pomocí rentgenového záření podívat se do vnitra zkoumaného předmětu. Získané prostorové informace mohou sloužit k vytvoření různých 3D projekcí a řezů sledovaného objektu nebo jeho 3D modelu.
  • Studijní program Matematické inženýrství Studijní program nám představil sám prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Byla řeč o tom, proč je tento obor v České republice unikátní, čím je vlastně výjimečný člověk s hlubokými znalostmi matematiky a v neposlední řadě jaké jsou výhody absolventů tohoto oboru na trhu práce.
  • Prohlídka laboratoře přenosu tepla a proudění (Ing. Jan Komínek, Ph.D., Ing. Michal Guzej, Ph.D.) Nakonec jsme se dostali na pomezí matematiky a fyziky do laboratoře, kde jsme vyděli jak efektivně chladit, což je vidět nejlépe na fotografiích.