24. 6. 2018

Gymnázium Křenová

Úspěchy v celostátní přehlídce SOČ

O SOČce se říká, že je to jedna z nejprestižnějších soutěží u nás. Studenti nejprve tráví dlouhé hodiny v laboratořích, pak se týdny vztekají nad textovým editorem a nakonec přesvědčují porotu o tom, že všechna tato práce je prostě nejdůležitější a měla by vyhrát. A právě letos se povedlo šestici studentům z našeho gymnázia, být natolik přesvědčivý, že se se svými pracemi dostali až na celostátní přehlídku Středoškoslké odborné činnosti, která se letos konala v Olomouci.

Jelikož celostátko už je dost vysoká liga, tak byla nutná speciální příprava. Tu vybraným studentům z celého kraje poskytlo JCMM formou kurzu prezentačních a rétorických dovedností, který se konal kousek za městem v centru Jezírko. Na tomto kurzu jsme pod vedením zkušených lektorů pilovali naše prezentace a zároveň se seznamovali s našimi kolegy z jiných škol.

Po vzorné přípravě se šlo na věc. V pátek 15. června jsme se autobusem po D1 postupně došinuli až do Olomouce. V Olomouci nás nejprve čekala registrace a ubytování následované slavnostním zahájením v aule pedagogické fakulty. Právě zde nám bylo několikrát řečeno, že jsme elita národa, k čemuž se přidal svým proslovem prof. František Vyskočil, který nás přirovnával k pilným včeličkám. Následně měl večer každý čas, který šlo využít například k návštěvě právě konaného burger festivalu.

Den druhý začínal nepříjemným vstáváním po 6 hodině. Rychle se nasnídat, ustrojit se a hurá obhajovat. Jelikož na obor obvykle připadalo 16 prací, tak obhajoby byly velmi náročné nehledě na diskuze, které jim následovaly. Naštěstí hostitelská škola nachystala pro soutěžící občerstvení formou rautu, který byl v bufetu. Po obhajobách následoval zasloužený oběd, avšak člověku ani nestihlo vytrávit a už se konala ukončení jednotlivých soutěží, kde porotci předávali soutěžícím své připomínky k jejich pracím. Další program byl vskutku individuální. Odvážnější jedinci prezentovali své postery, ostatní měli volno. Den byl završen společenským večerem, jehož se zúčastnili téměř výhradně studenti Jihomoravského kraje, z nichž mnozí si jej protáhli do ranních hodin.

Nedělní ráno bylo mnohem příjemnější, už jen tím že nikoho nečekala žádná obhajoba a vstávalo se později. Po snídani byla možnost navštívit laboratoře místní univerzity. Pak se rychle zabalit a přemístit se na závěrečné ukončení. Právě na závěrečném ukončení bylo odtajněno očekávané pořadí soutěžících a byly jim předány hodnotné ceny, ty se však lišily obor od oboru, v některých oborech byli nejlepší odměněni “pouze” čtečkou knih a finanční odměnou, v jiných se přidaly další ceny od různých institucí (fakult, ústavů AV či věd. spolků). Nakonec byly doc. Fischerem odprezentovány nejrůznější statistiky týkající se letošního ročníku SOČky. Z těch mimo jiné vyplynulo že jižní morava se rozhodně nemusí bát o svou budoucnost, protože s přehledem skončila na letošní celostátní přehlídce nejlépe a druhá Praha měla pouze polovinu bodů.

Naše úspěchy v celostátním kole SOČ

  • Jakub Dokulil, 2. místo v celostátní přehlídce SOČ - obor Fyzika, Analýza limitů zobrazovacích soustav dnešních smartphones
  • Hedvika Dušková, 4. místo v celostátní přehlídce SOČ - obor Pedagogika, Klinické a sociální prediktory kvality života u dětí s poruchami autistického spektra
  • Andrea Karásková, 5. místo v celostátní přehlídce SOČ – obor Chemie, Využití specifických vlastností stlačené horké vody k modifikaci vnitřního povrchu křemenných kapilár
  • Aneta Fišerová, 6. místo v celostátní přehlídce SOČ – obor Zemědělství, Stanovení obsahu huminových látek v komerčně prodávaných preparátech na podporu růstu rostlin
  • Veronika Velichová, 12. místo v celostátní přehlídce SOČ – obor Pedagogika, Hodnocení vybraných ukazatelů životního stylu u současných adolescentů
  • Vojtěch Bůbela, 14. místo v celostátní přehlídce SOČ – obor Geologie, Ramanova spektroskopie - rozlišení azbestů a posouzení jejich nebezpečnosti

Video z ukončení

Autor: Jakub Dokulil, 5.A