25. 6. 2018

Gymnázium Křenová

Dějepisná exkurze do Mikulova

Ve čtvrtek 14.června jsme jeli po stopách Liechtensteinů a Dietrichsteinů do Mikulova.

Město vyrostlo na jantarové stezce, na moravsko – rakouské hranici a na dlouhá staletí se stalo sídlem mocných šlechtických rodů Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Ti z něj učinili významné duchovní centrum, středisko moravských Židů, novokřtěnců ( habánů ), i katolických poutí. V Mikulově tak dokázali lidé různých vyznání vedle sebe žít v míru.

Mikulov byl ale také důležitým politickým centrem, blíže Vídni než Praze. Probíhala v něm mírová jednání po bitvě u Slavkova a po prusko – rakouském konfliktu.

Exkurzi jsme začali památkami židovské obce : Horní synagogou, Husovou ulicí se zachovalými domy a mikví.

Středověká mikve se nachází v místech, kde bylo v minulosti Lázeňské náměstí. Židovská lázeň mikve sloužila symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních Židů před začátkem šabatu a svátků, u žen navíc po menstruaci, před svatbou a po porodu.

Potom jsme si prohlédli zámek. Na zámeckém vrchu nechal Přemysl Otakar I. postavit kamenný hrad, aby střežil hranici s Rakouskem. Od 13. století zde sídlili Liechtensteinové a od roku 1575 s Dietrichsteiny přišla renesance. Po třicetileté válce přišla barokní přestavba.

Dietrichsteini sídlili v Mikulově do roku 1945.

Po prohlídce náměstí jsme měli prohlídku Dietrichsteinské hrobky, v níž dnes spočívá 45 rakví. Dozvěděli jsme se o životě tohoto významného rodu.

V Argentině žije Olga Mercedes von Dietrichstein ( 86 let ) a ráda by dostala rodový majetek zpět.

Ještě jsme si prohlédli Svatý kopeček a jeli domů.

Autorka: Olga Hladká

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.