2. 7. 2018

Gymnázium Křenová

Návštěva Mendelova muzea

Dne 20. června 2018 jsme se seminářem biologie navštívili Mendelovo muzeum. Toto muzeum vzniklo v roce 2002 a od roku 2007 je pracovištěm Masarykovy univerzity. Je umístěno v autentických prostorách Augustiánského opatství, které se nachází na Mendelově náměstí. V těchto místech žil a pracoval jeden ze světoznámých průkopníků vědy na poli dědičnosti. Člověk, který nás může svou pílí, vytrvalostí a všestranností inspirovat i dnes. O tomto géniovi Gregoru Johannu Mendelovi se můžete dozvědět vše právě v tomto muzeu, které je věnované jemu a jeho výzkumům.

V muzeu je instalována stálá expozice Gregora Johanna Mendela: Příběh skromného génia. Tato výstava ukazuje nejmodernější výstavní principy a představuje Mendela v chronologickém sledu. Je rozdělena do jednotlivých místností, které jsou ohraničeny významnými daty Mendelova života. Touto expozicí nás provedla průvodkyně, která nám řekla spoustu zajímavých informací.

Na stálou expozici navazuje doprovodná expozice o genetice, která je zaměřená hlavně na mladší návštěvníky. Hravou formou jsme se dozvěděli o tom, co se nachází v buňce, seznámili jsme se s Mendelovými zákony a na závěr jsme měli možnost nahlédnout do laboratoře a pracovny současného vědce.

Autorka: Tereza Mezihoráková, 5. A