12. 8. 2018

Gymnázium Křenová

Den absolventů na Gymnáziu Křenová

Jedinečnou událostí bude závěrečná oslava výročních 111 let Gymnázia Křenová, která proběhne 6. října 2018 v budově školy.

Hlavní program zahájíme v 9 hodin v kostele na Křenové ulici slavnostní mší, kterou bude celebrovat biskup Mons. Pavel Konzbul a hudebně doprovázet pěvecký sbor gymnázia.

Od 10 do 18 hodin pak absolventům v budově školy vytvoříme ideální prostor k setkávání s profesory i středoškolskými přáteli – kromě reprezentativní výstavy historických fotografií a tabel si všichni budou moci hmatatelně vzpomenout na „praktika“ z chemie, biologie či fyziky, zasportovat si nebo zazpívat s pěveckým sborem.

V duchu hesla „absolventi sobě“ budete moci vyslechnout cestovatelské přednášky a rozhovory se zajímavými absolventy, nebo si při prohlídce školního areálu povšimnout konkrétních vzpomínek všech, kteří tyto chodby a učebny sdíleli před vámi. Pohodovou atmosféru slavnostního dne dotvoří rovněž mezigenerační festival školních kapel, který bude od 11 hodin probíhat na školním dvoře, a grilované pochutiny všeho druhu.

Podrobnější informace naleznete na www.111.gymkren.cz/den-absolventu nebo na facebooku jako Den absolventů Gymnázia Křenová.

Řekněte o akci svým spolužákům a přijďte, těšíme se na vás!

Váš Klub absolventů