17. 10. 2018

Gymnázium Křenová

Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 9. 10. 2018 se v Brně konal 2. ročník projektu  Rozhoduj o Evropě. Šlo o simulaci jednání Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kde se projednávala aktuální problematika směrnice o omezení plastů.

Šlo o modelové zasedání, kde studenti gymnázií a středních škol z JMK zastupovali role ministrů životního prostředí v Radě EU a role poslanců v Parlamentu EU.

Před samotným seminářem si každý mohl určit preferenční stát. Tento stát potom zastupoval a hájil jeho zájmy v samotném jednání, které probíhalo ve 3 blocích, první a druhý probíhal odděleně a byl zde prostor pro jednotlivé pozměňovací návrhy, ve třetím bloku jednaly obě instituce zároveň. Na konci třetího bloku hlasovaly obě instituce o přijetí nebo nepřijetí směrnice jako celku.

Seminář má pokračování v podobě celostátního kola, které se uskuteční 6. až 9. prosince 2018 v Brně a bude probíhat obdobně.

Akci bych doporučil všem, kdo se zajímají o Evropskou unii, její principy a fungování procesu schvalování zákonů pro celou Evropu. V tomto směru je seminář velmi realistický a zároveň vám poskytne i dobré zkušenosti s vystupováním před lidmi.

Autor: Petr Chabičovský, 4.A6