19. 10. 2018

Gymnázium Křenová

Den absolventů aneb Oslava 111. výročí

6. října 2018 proběhl Den absolventů Gymnázia Brno, Křenová, který završil oslavy 111. výročí založení školy. Akci, kterou zorganizoval Klub absolventů, zahájila v 9 hodin mše v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou celebroval biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., rovněž absolvent gymnázia, a hudebně ji doprovodil školní pěvecký sbor. Následně byl zahájen program v samotných prostorách gymnázia. Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Miroslava Marka následoval křest almanachu, vydaného právě v souvislosti se 111. výročím. Poté se opět představil pěvecký sbor, a to příznačně studentskou hymnou Gaudeamus igitur, čímž byl Den absolventů oficiálně zahájen. Počasí připravenému programu po celý den přálo a díky tomu se na školním dvoře v rámci festivalu školních kapel postupně představili soubor ÚstaF-voiceband.cz, Jiří Křípač či hudební skupiny Slavia Club, Kaluž a Simplyfight. Za hudebního doprovodu se návštěvníci mohli u jistě vyčerpávajících rozhovorů se svými bývalými spolužáky občerstvit dobrým pitím a také řadou pokrmů připravovaných přímo na místě.

Příjemná atmosféra provázela celý den, a to nejen venku na školním dvoře, ale i v samotné budově školy, kde byl rovněž připraven bohatý program. Jedna z učeben se na den proměnila v historickou třídu mapující více než sto let gymnázia, v jiných si absolventi mohli prohlédnout fotky jednotlivých tříd či profesorského sboru zaznamenaných v průběhu let a sesbíraných Klubem absolventů, za dalšími dveřmi zase čekala na návštěvníky vystavená tabla a projekce krátkých filmů vytvořených pro tuto událost studenty a profesory. Kromě pasivního pozorování se mohli zájemci zapojit i aktivně, a to především v učebnách biologie, fyziky a v chemické laboratoři, kde si mohli vyzkoušet řadu pokusů a otestovat si, co si ze školních lavic pamatují. Prostřednictvím kvízu si pak mohli ověřit i znalosti o samotném gymnáziu.

U příležitosti akce se návštěvníkům otevřely i jinak nepřístupné prostory školní půdy. Zde byly vystavené artefakty související s gymnáziem a jeho studenty, mnohdy nedávno nalezené či v minulosti darované žáky jejich profesorům. Nejenom že si mohli návštěvníci mnoho předmětů prohlédnout, ale kdo chtěl, mohl si z akce i nějaký ten upomínkový předmět odnést, ať už v podobě školní mikiny, odznáčku, tašky nebo již zmíněného almanachu.

Zájemci mohli aktivně zavzpomínat i na své působení ve školním sboru, s nímž si po letech mohli opět zazpívat, či si v tělocvičně se svými přáteli a bývalými kantory zasportovat a ukázat dovednosti ve svých oblíbených sportech, nebo dokonce vyzkoušet zcela netradiční body-zorbing. Komu se do sportování zrovna nechtělo, mohl alespoň povzbudit své kamarády nebo bývalé kantory ve volejbalovém miniturnaji. A kdo chtěl opravdu jen tak posedět u kávy a nějaké dobroty, mohl si se svými spolužáky předem zarezervovat třídu pro setkání.

Právě slovo setkání je pro celou akci příznačné. Nejen že se zde mohl návštěvník potkat se svými spolužáky a vrstevníky, ale z jistého úhlu pohledu se jednalo i o setkání generací, přičemž akce zprostředkovala formou krátkých talk show náhled do poutavých životních příběhů některých absolventů a mnozí se zase podělili o své cestovatelské zážitky.

Několik let studia na gymnáziu Křenová chtě nechtě v každém zanechalo nějaký otisk, a kdo měl zájem, mohl nyní naopak doslova zanechat svůj otisk na gymnáziu a společně s dalšími vyzdobit školní chodbu otiskem své ruky či se prostřednictvím slov podělit o vzpomínku na školní léta.

V neposlední řadě měl Den absolventů sloužit nejen jako zážitek pro všechny, kteří naší školou prošli, ale také pro dobrou věc, kterou v tomto případě byla charitativní sbírka na podporu 19letého Erika Čalkovského, na kterou mohli návštěvníci přispět koupí některého z uměleckých předmětů věnovaných absolventy a profesory gymnázia, koupí sladkého pečiva upečeného bývalými i současnými profesory a profesorkami nebo vyzkoušením již zmíněného body-zorbingu, popř. přispěním do volně přístupné kasičky umístěné v přízemí školy.

Více než 12 tisíc vybraných korun pro dobrou věc, více než 800 absolventů, kteří akci navštívili, a především spousta zážitků a snad i znovu navázaných či utužených přátelství, tak se dá shrnout Den absolventů Gymnázia Brno, Křenová. Nezbývá než jen poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, i těm, kteří akci navštívili, a těšit se na další takové setkání třeba při příštím výročí.

Ondřej Krejčí absolvent 2017/2018 (6.A)