24. 10. 2018

Gymnázium Křenová

Profilace studia - Druháci v ABB a na Science slamu MU

V rámci přípravy druhých ročníků na budoucí profilaci jejich studia se na podzim uskutečňují dvě důležité akce - exkurze do firmy ABB a Science slam Masarykovy univerzity. Obě akce se navzájem doplňují a ukazují studentům jejich možné uplatnění na trhu práce.

Science slam je o předávání nadšení pro vědu a výzkum. Učinkující mladí vědci chtějí, aby se v Česku mluvilo o vědě mluvilo. A to nejen na odborných konferencích a v laboratořích, ale aby každý věděl, jaké výzkumy se u nás dělají a proč je to důležité. Science slam dává našim studentům možnost setkat se se skutečnými vědci a zjistit, jaké to je, když ve vědě každodenně pracují.

Exkurze v ABB ukazuje trh práce z  jiného úhlu. Studenti se zde dozvědí, jak je elektřina nepostradatelná v praktickém životě a kde všude se setkávají s výrobky ABB. Někteří druháci slyšeli na exkurzi poprvé o Blackoutu a o významu distribuční sítě elektrické energie. Toto ale není nejdůležitější zkušenost z exkurze. Ve firmě se studenti setkají s procesním inženýrem, personálním managerem, obchodním agentem nebo technikem, kteří jim hravou formou představí svou práci. Studenti se také dozví, že v technické firmě nepracují jen absolventi přírodovědných oborů, ale naleznou zde i absolventy filozofické fakulty nebo podobných humanitních škol.