12. 11. 2018

Gymnázium Křenová

Návštěva transfúzní stanice

V úterý 6.listopadu se naše třída III.B vydala pod vedením paní profesorky Ryšavé na exkurzi do Transfuzní stanice. Ta se nachází v komplexu Fakultní nemocnice v Bohunicích a patří mezi největší v České republice.

Uvítala nás jedna ze zaměstnankyň a přes čekárnu plnou lidí nás zavedla do jedné z mnoha místností. V ní nám byla přestavena úvodní prezentace týkající se odběrů krve. Dozvěděli jsme se např. co člověk musí splňovat, aby mohl krev darovat, jak darování probíhá či jaké složky jsou součástí krve. V závěru jsme se podívali na propagační video s Lukášem Hejlíkem.

Poté následovala samotná exkurze.

Celý proces darování krve začíná v přijímací místnosti, ve které dárci výplní dotazník a podstoupí krátký pohovor. Pokračuje se na měření tlaku a do čekárny. Dárci mají možnost a zároveň povinnost se občerstvit v místní ,,čajovně”. Následuje samotný odběr, ten se skládá z odebrání vzorku a pak samotný odběr, který trvá zhruba 15 minut. Tímto pro dárce proces končí, pro zaměstnance i samotnou krev teprve začíná. Krev je podrobena výzkumu, zda je vhodná, pokud projde, tak se v odstředivce rozdělí na jednotlivé složky (červené krvinky, bílé krvinky, plazma a krevní destičky). Krevní destičky se kvůli srážlivosti skladují jen pár dní, a to za neustálého třesení. Naopak plazma je zmrazena a skladována po dobu i dvou let.

Exkurze končila dotazy a společnou fotkou.

Autor: Jakub Dvořák, 3.B