2. 12. 2018

Gymnázium Křenová

Absolventi společně pro dobrou věc!

Den absolventů Gymnázia Křenová nebyl jen dnem plným zábavy, vzpomínání a setkávání, ale i dnem pomoci potřebným. Po celou sobotu mohli absolventi gymnázia přispívat do charitativní sbírky na podporu 19letého Erika Čalkovského. Ten je v důsledku dětské mozkové obrny již od dětství upoután na invalidní vozík. I když Erik pravidelně rehabilituje a jezdí do lázní, postupem času má jeho tělo stále větší problémy. Z tohoto důvodu mu byla doporučena intenzivní neurorehabilitace, která však není hrazena pojišťovnou a Erikova rodina si ji nemůže dovolit. A právě uspořádáním charitativní sbírky jsme chtěli Erikovi a jeho rodině pomoci ulehčit jejich nelehkou situaci. Podpořit sbírku bylo možné několika způsoby ‒ koupí buchty od našich milých profesorů a profesorek, koupí uměleckých předmětů věnovaných absolventy a profesory gymnázia, vyzkoušením tzv. body-zorbingu či přispěním do volně přístupné kasičky umístěné v přízemí školy. Zásluhou všech, kdo do sbírky přispěli svým uměleckým či kulinářským dílem, zásluhou studentů gymnázia, kteří se sbírkou na Dni absolventů aktivně pomáhali, a v neposlední řadě samozřejmě zásluhou všech finančních dárců se ve sbírce podařilo vybrat 12 400 Kč ‒ částku, která Erikovi předplatí rehabilitace na celé 3 měsíce! Všem dárcům i dalším osobám, které se na sbírce podíleli, velice děkujeme a Erikovi přejeme spoustu úspěchů do budoucna!

Za Klub absolventů Miroslava Stejskalová