7. 1. 2019

Gymnázium Křenová

Chemická olympiáda kategorie A s postupem do národního kola!

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie A. Přihlášení soutěžící postupně odpadávali pod tíhou DSD a blížící se maturity. A tak se stalo, že školní kolo bylo opravdu komorní s jedinou soutěžící – Hankou Kosíkovou ze 4.A. Vítězství školního kola měla sice Hanička v kapse, ale to neznamená, že se na ChO nepřipravovala, naopak. Využila každé příležitosti se vzdělávat. Začala už v létě na chemických táborech v Brně a v Běstvině, využila konzultací se svojí chemikářkou a v neposlední řadě navštívila i kurzy pořádané SVČ Lužánky, či VŠCHT. A studovala a studovala... Tato dřina však přinesla svoje ovoce. Hanka nejen že postoupila do krajského kola ChO, kde se umístila na 7. místě, ale tento výsledek znamená postup do národního kola chemické olympiády!!!

Haničce moc gratulujeme a držíme pěsti, ať se jí národní kolo, které proběhne na konci ledna, povede!