23. 3. 2019

Gymnázium Křenová

Projekty 1.A

Ve středu 27.2 jsme dostali zadání našich projektů. Měli jsme na výběr z 5 témat (jídlo a pití, dívání na televizi, sport, hudba a zájmy). Rozdělili jsme se na skupinky po 4 až 5 a vymysleli si minimálně 4 různé otázky pro dané téma.

Od této chvíle jsme měli 3 vyučovací hodiny a svůj volný čas na nasbírání odpovědí, vytvoření grafů a grafické znázornění na papír. Ptali jsme se jak svých vrstevníků tak i dospělých, abychom mohli co porovnávat. Někteří se ptali pouze 20 lidí, druzí až 40, někdo použil pouze sloupcový a kruhový graf, ostatní si s tím více vyhráli. Každý papír byl jiný a to bylo to, co nás hodně bavilo. Mohli jsme se společně porovnat a tak posunout náš projekt ještě dál.

K prezentacím došlo v pondělí 11.3. Ke každému grafu jsme měli nachystaný text (vysvětlivku) vytvořený s pomocí paní učitelky Harničárové. Samotná prezentace byla už jen třešnička na dortu. Dávali jsme pozor, co naši spolužáci zjistili a zároveň jim dávali rady, jak by se do příště mohli zlepšit.

Andrea Pagáčová, 1. A