28. 3. 2019

Gymnázium Křenová

Křenka má nejlepší rétorku v Brně!

Ve sportovních disciplínách jako je volejbal, fotbal, běh nebo cyklistika je to jednoduché. Buď získáte nejvíc bodů, nebo máte nejrychlejší čas a vyhráváte. Ale jak hodnotit disciplíny intelektuální? Lze to vůbec? Jistěže. Věděli to už ve starověkém Řecku, kde řečnictví zařadili i mezi disciplíny na Olympijských hrách a i my dnes dokážeme porovnat, hodnotit a ocenit prezentační a rétorické schopnosti našich studentů.

V úterý 26.3.2019 proběhlo na Gymnáziu Elgartova finále jubilejního 10. ročníku prezentační soutěže Rétoritéka.

Rétoritéka je brněnská mezigymnaziální soutěž, ve které se každoročně utkávají nejlepší řečníci ze zapojených škol. (Již tradičně ve složení Gymnázium Brno, Elgartova, Gymnázium Brno, Vídeňská, Gymnázium Brno, Křenová, Gymnázium Slovanské náměstí a Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc).

Finálovému kolu předcházela kola školní, ze kterých vzešli vždy dva postupující. Tímto kolem se probojovali a naše gymnázium tak reprezentovali Marie Štěpánková ze 3.A a Adam Janeček z 2.A.

Ti si museli vybrat jedno ze čtyř zadaných celospolečenských témat, vytvořit prezentaci, předstoupit před publikum a své názory si obhájit. Aby toho nebylo málo, v druhé části každého soutěžícího čekala dvě vylosovaná kontroverzní témata, ze kterých si vybrali jedno, minutu přemýšleli nad svým stanoviskem, které si následně (ob)hájili v diskusi s porotou a publikem.

Letošními tématy finálového kola byly:

  1. Vytvoření superčlověka
  2. Jak nás ovlivňují geny/prostředí, ve kterém vyrůstáme
  3. Eutanazie
  4. Moderní umění
 

Maruška nás ve své prezentaci zavedla do tajů epigenetiky a svým výkonem vzala vítr z plachet ostříleným a ve většině případů i starším účastníkům. S úsměvem na rtu, lehkostí a elegancí jí vlastní, důvtipem a nadhledem všem kolem sebe dokázala, že prezentovat, argumentovat a diskutovat rozhodně umí. A umí to nejlíp. Proto ji ve finále porota odměnila 1. místem a publikum dlouhým a bouřlivým potleskem.

My se přidáváme s gratulací a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.