31. 3. 2019

Gymnázium Křenová

Pěvecký sbor Gymnázia Křenová postupuje!

Letošní jaro je pro Pěvecký sbor Gymnázia Křenová obdobím intenzivního nácviku na dvě celostátní přehlídky školních pěveckých sborů. Té první jsme se zúčastnili v úterý 26. března.

Regionální kolo XXV. ročníku Gymnasia Cantant proběhlo již tradičně pod záštitou Gymnázia Vídeňská v Konventu Milosrdných bratří. Z osmi regionálních sborů se čtyři účastnily hodnocené části (což obnášelo nacvičit skladbu od současné autorky Noemi Savkové Vlasy Země) a čtyři sbory vystoupily s přehlídkovým programem.
V podání Pěveckého sboru Gymnázia Křenová zazněly skladby Tourdion, lidová Už ho vedou, Martina, renesanční April is in my mistress face od Thomase Morleyho, Verbum caro factum est a Missa Kenya - část Gloria.
Odborná porota v čele s Janem Ocetkem ocenila velký potenciál sboru a doporučila nám, abychom se příště účastnili i soutěžní kategorie.  Náš výkon pak porotci ohodnotili i pozváním na celostátní kolo Gymnasia Cantant, kde náš nesoutěžní program budeme moci porovnat se sbory z ostatních gymnázií v České republice.
Zkušenosti z Gymnasia Cantant se pokusíme zúročit hned 4. dubna na Krajské postupové přehlídce středoškolských pěveckých sborů, kam se jedeme utkat o postup do celostátního kola.