1. 4. 2019

Gymnázium Křenová

Spolupráce našeho gymnázia se Skupinou ČEZ

V březnu se stala naše škola partnerskou školou Skupiny ČEZ. Skupina ČEZ  v rámci partnerství se školami pomáhá zvyšovat atraktivitu technických předmětů, nabízí besedy a přednášky významných osobností z oblasti energetiky a organizuje exkurze do provozů Skupiny ČEZ.

Naši studenti projevují již několik let po sobě zájem o Jadernou maturitu, která se koná v jaderné elektráně Dukovany. Mohou se také účastnit Distribuční nebo Energetické maturity. Tyto a další nabídky představila na naší škole Linda Navrátilová, HR specialistka pro nábor.