9. 4. 2019

Gymnázium Křenová

Exkurze do Bruselu

Členství ČR v jednotlivých mezinárodních či nadnárodních organizacích je považováno za obecnou znalost. Ne každý ovšem ví, jak taková mezinárodní organizace funguje, co je jejím hlavním úkolem, případně kdo nás v rámci té či oné organizace reprezentuje. A co vy? Znáte všichni české europoslance?

Naše škola byla vybrána, aby se její studenti zúčastnili poznávací exkurze do Belgie a především do Bruselu. Kromě Křenky z Brna cestovali i zástupci Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše. Obě školy reprezentovali studenti 3. ročníku. Cestou jsme přibírali gymnazisty z Karlových Varů, Sokolova a Chebu.

V pondělí 1. 4. 2019 jsme po cestě navštívili město Frankfurt n. Mohanem, v němž se narodil slavný spisovatel Johann Wolfgang Goethe. Řekli jsme si také více informací o Evropské centrální bance. Po procházce moderní i historickou částí města jsme měli možnost nakupovat či strávit čas dle vlastního uvážení. Následně jsme zamířili přes Nizozemsko do belgické Louvain, která se také stala po tři dny naším domovem. Toto univerzitní město si nás všechny velmi rychle získalo.

V úterý jsme se podívali do krásných historických belgických měst. Antverpy (neboli Rubensovo město) nás zaujaly především bohatou historií a zmínkou o diamantech. Nejvíce času jsme však strávili v malebném městečku Bruggy, jehož historické centrum je zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Právě zde jsme využili možnosti ochutnat vybrané belgické pochoutky jako pralinky, wafle či pověstné belgické hranolky. Poslední zastávkou se stalo univerzitní město Gent.

Středa 3. 4. 2019 se stala pomyslným vrcholem naší cesty. Po příjezdu do Bruselu jsme navštívili Evropský parlament, kam nás přišel pozdravit jeden z europoslanců – pan Petr Ježek. Sdělil nám několik důležitých informací o EU a Evropském parlamentu, následně zodpověděl veškeré otázky, jež jsme mu položili. Poté jsme se přesunuli do Parlamentaria, kde jsme měli příležitost prohloubit naše znalosti o EU a historii jejího vzniku. Tento náročný den jsme završili prohlídkou hlavního města Bruselu.

Čtvrtek byl pro mnohé z nás velmi smutným dnem. Dopoledne jsme byli nuceni rozloučit se s Louvain i celou Belgií. Odpoledne jsme se zastavili v Cáchách a večer v Kolíně nad Rýnem. V pozdních večerních hodinách jsme se museli rozloučit s účastníky ze západních Čech.

Domnívám se, že cesta byla pro všechny z nás velmi poučná. Mohli jsme využít již nabyté znalosti, upevnit přátelství a především si vytvořit názor na EU jako celek. Setkání s panem europoslancem Ježkem a návštěva Evropského parlamentu nás utvrdila v tom, že bychom se o dění v nadnárodní organizaci jako je EU měli zajímat, mimo jiné jsme si uvědomili, že i my jako pouzí občané máme možnost ovlivnit evropský vývoj, a to prostřednictvím eurovoleb.

Alena Kupsová, 5.A