15. 4. 2019

Gymnázium Křenová

Třídní schůzky - 17. dubna 2019


Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 17. dubna 2019 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy.

Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy