23. 4. 2019

Gymnázium Křenová

Kdo je za vodou?

Ve středu 17.4. navštívila naše 2.A v rámci náhradního rozvrhu středisko Lipka, které se zajímá a šetrnější a odpovědnější přístup k přírodě a životnímu prostředí. Pro třídu měla Lipka připravený program ,Kdo je za vodou’. Studenti se seznámili s problematikou nedostatku vody způsobenou průmyslem a zemědělstvím. V první aktivitě si třída vypočítala průměrnou spotřebu vody na člověka na den, tu následně porovnávali se průměrnou spotřebou v jiných státech jako např. Nigérie, Kazachstán nebo některý ze států USA. Při hře si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je, potýkat se s nedostatkem vody, jaké emoce v nich může tento stav vyvolat. Dopoledne následně pokračovalo rozdělením témat pro projekty, které studenti zpracovali ve formě plakátů. Témata se vždy týkala nedostatku vody v určité oblasti a důvody tohoto úbytku. Skupinky si poté zahrály na členy delegace dané země a na summitu měly za úkol problematiku vysvětlit, obhájit a případně navrhnout řešení. Celý program na Lipce byl zakončen animovaným filmem, který v podstatě celé dopoledne shrnul.

Animovaný film lze shlédnout na: http://www.tarak.cz/babicka-cvrcek/

Přestože jsme stát nacházející se v mírném pásu se zásobou podzemní vody, mohlo by se zdát, že akutní nedostatek vody nám nehrozí. Byl nám ale ukázán i příklad z České republiky, kdy ve Šluknovském výběžku se potýkají s nedostatkem vody ve studních, která mizí vlivem intenzivní těžby hnědého uhlí v Polsku.

 

Šárka Geierová, 2.A