5. 5. 2019

Gymnázium Křenová

Exkurze do Dětské nemocnice FN Brno

Ačkoliv spousta z nás už byla nedobrovolným návštěvníkem v dětské nemocnici, málokoho napadlo, že by tu při plném provozu mohly probíhat exkurze. Sedmnáctého dubna do nemocnice za tímto účelem zavítala i první skupina studentů z naší školy.

V devět hodin ráno na nás v hale centrální evidence čekala naše průvodkyně, která nás zavedla do menší učebny ve druhém patře. Čekalo tam na nás téma týkající se každého účastníka – dětské úrazy.

Úvodní část byla zaměřena na nejčastější místa úrazů, druhy úrazů a první pomoc, která by při těchto problémech měla být poskytnuta. Tato teoretická část byla provázena prezentací plnou statistik a kvízových otázek.

Následně jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina vyrazila na sádrovnu. Je neuvěřitelné, jak se do malého prostoru vešly dvě sestry, dva pacienti, kteří dostávali sádru, učitelka, průvodce a našich 16 studentů. A přesto jsme mohli vidět naprosto profesionální přístup. Sádrovna dokonce jednu studentku nadchla natolik, že si provizorní sádru odnesla domů.

Druhá skupina si mezitím vyzkoušela práci operatéra pod dozorem traumatologa. Studenti se pokoušeli zpevnit model tříštivé zlomeniny zavrtáním drátů. Teprve zde si člověk uvědomí, jak je obtížné takovouto operaci provést, když kost není vidět, protože je obalená svaly.

Dalším navštíveným místem bylo lůžkové oddělení. Tam nás zaujaly příběhy dvou chlapců, kteří se zranili běžnými činnostmi jako hrou na schovávanou.

Celý program směřoval k tomu, aby upozornil na nejčastější situace, které vedou k úrazu v dopravě, při hrách a sportech a jak se v těchto situacích zachovat, aby se úraz nestal. Na závěr jsme dostali drobné dárky jako reflexní prvky na kolo, které přispěly k dobré náladě a umocnily už tak dobrý zážitek z této exkurze.

Autorka: Veronika Mačátová