13. 5. 2019

Gymnázium Křenová

Studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý 7. 5. 2019 se na naší škole konaly Studentské volby do Evropského parlamentu. Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové a naše škola se zapojuje do všech druhů voleb, které tato společnost nabízí. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů.

I tentokrát mohli svůj hlas odevzdat studenti starší 15 let, kteří se klasických voleb zúčastnit ještě nemohou. Ve volební místnosti si vyzvedli hlasovací lístky, za plentou označili svoji stranu a lístek vhodili do zapečetěné urny. Po ukončení hlasování volební komise spočítala hlasy a zveřejnila výsledky. Potvrdilo se očekávání nízké účasti v těchto volbách – pouze 8,3% voličů. Na naší škole zvítězila ODS, druhé místo obsadili STAN + TOP 09 a na třetím místě se umístila Česká pirátská strana.

Autorka: Iva Nohelová