21. 6. 2019

Gymnázium Křenová

Žákovská výměna Brno-Stuttgart

Strávit týden v cizí zemi, s cizím člověkem a bavit se s ním cizí řečí může být pro někoho nepředstavitelné. Pravda, zní to trochu děsivě, ale nic není, jak se zdá. Již po prvním dni, kdy s tímto do teď cizím člověkem najdete spoustu společných zájmů a koníčků, opadne všechen strach a nervozita. Z cizího člověka se stane prostě Johanna, Clara, Alex, Katharina, Rawan a další konkrétní vrstevníci z partnerské školy v Německu.

Ve dnech 31.3.-5.4.2019 se vybraní studenti 1.B zúčastnili výměnného pobytu se studenty z německého gymnázia Neues Gymnasium Leibniz ve Stuttgartu. Smyslem výměny bylo procvičení a zdokonalení němčiny (případně i angličtiny), navázání nových přátelství a nakouknutí do života německého gymnázia či německé rodiny vůbec. Program zahrnoval mj. návštěvu německé výuky, workshop v slam poetry, poznávání pamětihodností Stuttgartu pomocí týmové hry, návštěva televizního studia SWR a k vrcholům programu lze zařadit pohled na město z vrcholu televizní věže, na kterou se lze dostat rychlovýtahem.

Letošní žákovská výměna byla mimořádná tím, že se konala v roce, kdy si města Brno a Stuttgart připomínala 30. výročí od vzniku partnerství. Proto návštěva německých žáků směřovala k nám do Brna právě v termínu, kdy si představitelé měst jubileum slavnostně připomínali, mj. i pestrým programem festivalu Meeting Brno.

Naši hosté přijeli v pátek 31.5. a hned v sobotu se mohli společně s českými žáky zúčastnit Poutě smíření z Pohořelic do Brna (zvládli jsme symbolicky asi 10 km) a setkat se na Mendlově náměstí i s pamětníky, kteří jako děti nucené vysídlení z Brna po válce osobně zakusili. Kromě toho zde byla možnost na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet stuttgartského pana starostu a brněnskou paní primátorku.

V neděli bylo dost prostoru a času na odpočinek po náročné sobotě i na individuální program v rodinách. Od pondělí nás doprovázel podobný program jako ve Stuttgartu: návštěva vybraných vyučovacích hodin, přijetí u pana ředitele a s ním i výstup na střechu školy. Následovala prohlídka města prostřednictvím poznávací hry, oficiální přijetí na radnici zastupitelem města Brna, panem Suchým, plavba po brněnské přehradě na lodi se symbolickým jménem „Stuttgart“ zakončená prohlídkou hradu Veveří, exkurze v interiérech brněnského studia České televize, sebepřekonávání v lanovém centru Junglepark a německým žákům nemohla být odepřena prohlídka vily Tugendhat.

S návštěvami televizních studií se pojila jedna z důležitých aktivit celého programu, jak v Brně, tak ve Stuttgartu, a to zpracování videí, které studenti sami natáčeli v centrech měst během celého pobytu.

V pátek 7. června odjela německá skupina od naší školy zpět do Stuttgartu. Už to pro nás není tak cizí město, řeč nám už je také ein bisschen bližší, no a Johanna, Clara, Alex, Katharina, Rawan a další jsou prostě naši němečtí přátelé, a nikoliv někdo cizí.

Autorka: Dora Petrovičová, 1.B

Autor: Jan Rybníkář