3. 10. 2019

Gymnázium Křenová

Exkurze 1. A do Anthroposu

Dne 26. 9. jsme se s 1. A zúčastnili exkurze do Anthroposu. Díky poutavému výkladu lektora jsme se všichni dozvěděli zajímavosti o původu a vývoji člověka. Mohli jsme vidět také ztvárněné pohřbívání v dřívějších dobách i způsob života našich předchůdců. Velmi nás překvapilo, že způsob pohřbívání do země byl využívaný pouze pro zajímavé lidi, například šamany. Ostatní byli obvykle pohřbíváni na vyvýšených místech, například na stromy. Výstava se neobešla bez podobizny mamuta v živé velikosti a spousty cenných nálezů z nejranějších období lidských dějin.

Autor: Hana Procházková