8. 10. 2019

Gymnázium Křenová

Třídní schůzky - 12. listopadu 2019

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 12. listopadu 2019 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy.

Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy