15. 11. 2019

Gymnázium Křenová

Doplňovací volby do školské rady

Dne 12. 11. 2019 proběhly doplňovací volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o. Volen byl zástupce za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Zvoleným členem rady se stala MUDr. Hana Dostálová.

Zápis z volby naleznete zde: Doplňovací volby do školské rady GBK 2019

Miroslav Marek, ředitel školy