29. 11. 2019

Gymnázium Křenová

Exkurze do Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum sestává z více objektů, jako je například Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos nebo Dietrichsteinský palác. Posledně zmíněný objekt nám paní profesorka Mačátová vybrala na doplnění učiva biologie. Navštívili jsme zde před podzimními prázdninami rozsáhlou expozici mineralogie a petrologie, která byla obohacena o průvodcovský výklad. Dietrichsteinský palác na Zelném trhu je barokní stavba z počátku 17. století. Nechal ho postavit olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Prostory paláce zažily takové osobnosti jako Marii Terezii, Fridricha Falckého nebo maršála Kutuzova.

Expozice pojmenovaná Svět nerostů je rozčleněna do 3 částí. Jedna část byla věnovaná tématu, které jsme probírali ve škole – chemickým a fyzikálním vlastnostem nerostů. V každé vitríně byli jednotliví zástupci dané vlastnosti, např. podle Mohsovy stupnice tvrdosti, štěpnosti, lomu atd. Ve druhé části výstavy nám paní průvodkyně pověděla něco o rozdělení hornin na vyvřelé, usazené a přeměněné. Zároveň jsme měli i možnost na vlastní oči si je prohlédnout. Třetí část expozice tvořila místnost s vitrínami, které byly uspořádány do půlkruhu. V každé vitríně byl určitý druh minerálů i s příslušným chemickým vzorcem.

Paní průvodkyně nám prozradila naprosto neuvěřitelné číslo ohledně počtu exponátů v muzeu – kolem 150 000 kousků! K vidění je však pouze cca 5 000 minerálů a hornin, mimo jiné i diamanty, zbytek je uschován v archivu a ty nejdražší nejhodnotnější kusy v trezoru. Zřejmě nejzajímavější pro naše oči byla vitrína schovaná za záclonou ve tmě, v níž byly „zářící“ minerály. Svítilo na ně speciální světlo, díky kterému samy svítily!

V muzeu se nám velmi líbilo díky tvarové rozmanitosti a barevnosti vystavených exponátů. Doporučujeme návštěvu mladším i starším návštěvníkům, nejenom milovníkům „třpytivých kamínků“. Vzhledem k pestré nabídce výstav v tomto muzeu je možné, že se sem v blízké době vrátíme třeba v rámci dějepisu na některou z archeologicky a historicky orientovaných výstav………

Za třídu 2.A Patrik Pošmůrný