9. 12. 2019

Gymnázium Křenová

Malá generálka na vánoční koncert byla úspěšná

Advent - doba zklidnění, rozjímání, těšení...

Anebo doba mimořádných soustředění, lehké nervozity a předvánočních koncertů...

Zpěváci školního pěveckého sboru se na Vánoce jistě těší, v adventním písemkovém shonu jistě i rozjímají (viděla jsem rozjímání nad fyzikou, dějepisem i biologií), ale zejména se připravují na jeden z hlavních vrcholů naší každoroční práce - Koncert duchovní hudby.

Proto v neděli 8. prosince přišli do školy, proto trénovali španělštinu, latinu, polštinu, angličtinu a vlastně i tu špatně natištěnou slovenštinu v našem repertoáru a proto se v nedělní podvečer vydali do Kamenné čtvrti na předvánoční jarmark kulturně zapůsobit na hudbychtivé publikum, aby si nové skladby tzv. ozpívali a lépe si je zažili.

V malebném prostředí bývalé dělnické kolonie prodávali lokální tvůrci své výrobky - ať už umělecké vitráže, smaltované šperky, originální tašky, obrazy... A na uličním prostranství jsme k tomu všem návštěvníkům zazpívali několik skladeb z těch, které tvoří náš letošní vánoční repertoár. Ohlas jsme sklidili značný, některé z publika jsme dokonce roztancovali (co na tom, že jim byly maximálně 4 roky :) ).

Důležité je, že jsme si na veřejnosti zkusili, že se skladby v našem podání líbí, a hlavně že jsme spolu strávili příjemné odpoledne.