11. 12. 2019

Gymnázium Křenová

Exkurze do dětské nemocnice

Ve středu 27. listopadu byla pro žáky 5. A a 3. D z biologického semináře paní profesorky Mačátové naplánovaná exkurze do Dětské nemocnice FN Brno.

Hned u vchodu do nemocnice nás přivítala velmi milá paní doktorka, která se nás ujala a odvedla do výukové místnosti, kde jsme měli strávit první část naší exkurze. Připravenou pro nás měla přehlednou a zajímavou prezentaci, týkající se dětských úrazů.

Dozvěděli jsme se plno užitečných informací, např. jak úrazům předcházet, v jakých situacích k úrazům dochází nejčastěji, a co dělat, když k úrazu dojde. Důraz se kladl hlavně na různé zlomeniny. Myslím, že těch několik odstrašujících příkladů na promítaných fotkách každého z nás ještě více utvrdilo v tom, jak je bezpečnost důležitá.

Po přednáškové části nás čekala ještě druhá část programu. Byli jsme rozděleni do dvou skupinek a následovala praktická část. Pro první skupinku si přišel mladý pan doktor a zavedl nás do lůžkového oddělení nemocnice, kde ležely děti různých věkových skupin s váženějšími zlomeninami. Měli jsme tak možnost seznámit se s Ondrou, který od nás nebyl věkově moc daleko. Ondra měl v sádře úplně celou pravou nohu, zlomená byla jedna z kostí v kolenní oblasti. Povyprávěl nám, jak ke zlomenině přišel (při skoku přes laťku v hodině tělocviku) a my jsme se potom mohli doptat na vše, co nás zajímalo. Pan doktor nám potom ukázal, jak zlomené kosti opravují a někteří z nás si mohli i na vlastní pěst zkusit navrtat do poškozených kostí dráty k jejich spojení.

 

Aby nikdo o nic nepřišel, skupinky se vystřídaly. Druhé stanoviště byla sádrovna. Tam nám na jednom dobrovolníkovi z nás ukázali celý proces nasazování sádry. Ti, kdo nikdy sádru neměli, tak mohli vidět kolik vrstev je na celou sádru potřeba, kolik práce sádrování obnáší a dozvědět se, že sáder existuje i více druhů. Šikovná paní doktorka nám vysvětlila, jaký typ sádry je potřeba, podle toho, na jakém místě se zlomenina nachází. Dva z nás si potom sádru na ruce odnesli jako suvenýr. Exkurze byla pro nás určitě přínosem, pro budoucí lékaře bylo dobré podívat se do tohoto nemocničního prostředí. Program byl dobře připraven a všem z nás zase o něco víc rozšířil obzory.

Autorka: Klára Dvořáková