29. 12. 2019

Gymnázium Křenová

Betlémský příběh na Křenové ulici

...nebylo to v roce nula a hlavními hrdiny nebyli Josef, Marie a jejich novorozený Ježíšek. Ani v Betlémě se ten příběh neodehrál. Tedy ne ten, o kterém vás chci zpravit... Mnohá východiska však byla totožná - už dlouho dopředu se vědělo, že TO přijde. A mezi dvěma stranami se z velké lásky zrodil... Koncert duchovní hudby.

Jen to nebyli Josef s Marií, kdo mu dali vzniknout, ale Pěvecký sbor Gymnázia Křenová se svojí sbormistryní. Už od listopadu nacvičovali duchovní písně i písně vánoční, aby v pátek 20. prosince dopoledne pro školní publikum, večer pro rodiče, přátele i veřejnost v patnácti písních zastavili předvánoční shon a dali slovům "sounáležitost", "láska" a "harmonie" konkrétní podobu.

A stejně jako v Betlémě kdysi dávno znělo i v roce 2019 chrámem Páně Gloria in excelsis Deo i Aleluja, Ave Maria nebo cantate caticum novum a před očima návštěvníků plasticky vyvstal obraz jesliček, nad kterými se láskyplně sklání všichni, kdo věří...