6. 1. 2020

Gymnázium Křenová

"Předskokany" v kapli bývalé brněnské káznice

Říká se, že na Tři krále máme být o skok dále. Já bych se však ráda vrátila k 19. prosinci loňského roku, kdy měl Pěvecký sbor Gymnázia Křenová příležitost krátce vystoupit před mší smíření, kterou v kapli bývalé káznice na Cejlu sloužil známý farář, teolog a publicista p. Jan Hanák.

Káznická kaple je ve všech ohledech jedinečný prostor. Na první pohled unikátní svojí atmosférou, kterou umocňují totalitní malby místo obrazů oltářních, kruhové nosiče praporů místo ztvárnění křížové cesty, budovatelsky-motivační nápisy na kúru místo varhan... Prostor znásilněný režimem nacistickým i komunistickým, o to silněji zasahující každého příchozího. Ale kromě té duchovní tíhy, kterou na nás kaple působila, vynikala také úžasnou akustikou, která našim skladbám propůjčila výjimečnou atmosféru. Co na tom, že v teplotním nekomfortu se zejména saxofonům a flétnám chtělo neladit...

Různorodé publikum tvořili pamětníci místních (zlo)činů, mladí rodiče s dětmi, přátelé organizátorů festivalu Barvy brněnského Bronxu, v rámci kterého vzniká každoměsíční program Káznice žije!, i lidé, kteří přišli "jen tak"... A třebaže by se mohlo zdát, že takto rozmanité obecenstvo bude těžké zaujmout, opak byl pravdou - posluchači každou naši skladbu ocenili velkým potleskem a my jsme byli rádi nejen za to, že můžeme být součástí něčeho, co nás tak trochu přesahuje, ale i za to, že si můžeme "nanečisto" před publikem vyzkoušet, jak nám to bude znít o den později na Koncertech duchovní hudby...