7. 1. 2020

Gymnázium Křenová

Krajským kolem chemické olympiády to nekončí…

V pátek 6. prosince 2019 se v Univerzitním kampusu Bohunice konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie A.

Jihomoravský kraj měl v soutěži ve srovnání s ostatními kraji nejvíce účastníků. A to rovných 20. Naši žáci tvořili přesně čtvrtinu (Jaroška druhou čtvrtinu a o zbytek se postaraly ostatní gymnázia z Jihomoravského kraje). Barvy Křenové reprezentovali - Hanka, Lukáš, Kája, Šimon a Kuba.

Slavnostní zahájení proběhlo ve velké chemické posluchárně 132 v pavilonu A 11. Sem se vejde snad 300 posluchačů! Všichni chemici si sedli pospolu a před zahájením živě diskutovali. Vzhledem k tomu, že kategorie A je v chemické olympiádě určena nejzkušenějším soutěžícím, většina z nich se zná z minulých kol ChO, chemických táborů a korespondenčních seminářů.

Poté, co všechny přítomné přivítal ředitel Ústavu chemie, byla představena komise a proběhlo rozdělení soutěžících na dvě poloviny. Startovní čísla 1 až 10 zahájila soutěž psaním 120 minutového testu, zatímco druhá polovina se odebrala do laboratoří a bádala nad částí praktickou. Po uplynutí zmíněného časového limitu následovala 30 minutová pauza, během níž se skupiny nemohly vzájemně kontaktovat. Následně pět započalo laborování a písemkování.

A jak to všechno dopadlo? No jak jinak. Báječně!

3. místo – Hanka Kosíková (5.A)

9. místo – Lukáš Volejníček (4.A)

Diplom za úspěšné řešení – Šimon Roubal (6.A)

Diplom za účast – Kuba Sochor (3.A) a Kája Jílková (3.B) – tady je nutno podotknouti, že Kubovi k úspěšnému řešení chybělo 0,9 bodu! A to byl Kuba nejmladší řešitel KK ChO kat. A!!!

Kategorie A ChO ale krajským kolem nekončí. Koncem ledna se bude v Liberci konat národní kolo chemické olympiády. Podle výsledků soutěžících v ostatních krajích můžeme konstatovat, že účast Haničky v Liberci je jistá. Gratulujeme a držíme pěsti! O Lukášovi můžeme zatím jen polemizovat. Dosud Ústřední komise ChO nezveřejnila seznam účastníků národního kola.

Kompletní výsledková listina krajského kola chemické olympiády je přístupná online na https://olympiada.vscht.cz/cs/databaze/detail/2019/3/B/A