4. 2. 2020

Gymnázium Křenová

Dukovany a Dalešice

Dne 27.1.2020 jsme se s ostatními třídami třetího ročníku vydali na odbornou exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany a k nedaleké vodní elektrárně Dalešice. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, které paralelně absolvovaly dvě části programu.

V Dalešicích nám paní průvodkyně povyprávěla základní informace o přečerpávací vodní elektrárně a něco málo o její historii. Poté nám byl umožněn vstup do strojovny, kde jsme mohli vidět čtyři Francisovy turbíny označené různými barvami připomínající kloboučky.

Na druhou část přednášky jsme se už museli přesunout do zmodernizovaného infocentra v samotných Dukovanech, kde nám na zahájení byl puštěn film “BLACKOUT.”

Následovala interaktivní prohlídka expozice, doplněná odborným popisem modelu reaktoru a hlavního výrobního bloku. Na závěr jsme se přesunuli k trojrozměrnému plánu celé jaderné elektrárny, kde nám paní průvodkyně například ukázala, jak a kde se uchovává použité palivo nebo kde pracuje Homer Simpson.

Autorka: Anastasiya Yuskovets, 5.A