8. 5. 2020

Gymnázium Křenová

Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole

V souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole byla školou přijata následující opatření:

Od pondělí 11. 5. 2020 do pátku 29. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultací pro studenty maturitního ročníku.

Rozvrh konzultací najdete zde.

Škola bude otevřena od 8:00, hlavní vstup nebude zamykán na magnet. Studenti nebudou používat šatny, budou procházet rovnou do učeben či kabinetů. Šatny budou přesto studentům přístupné, aby si mohli odnést své věci.

Každý student musí mít sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Shlukování většího počtu studentů není povoleno, doporučuje se dodržovat osobní vzdálenost alespoň 2 metry (minimálně 1,5 m). Ve třídách se studenti musí rozsadit tak, aby mezi sebou měli doporučený rozestup 2 metry. Při maximálně devíti studentech v učebně je vhodné aby využili první, třetí a pátou lavici v každé řadě a posadili se do lavice vpravo. Při vyšším počtu se mohou lavice přemístit. Maximální počet studentů na konzultaci je 15.

U kyvadla v přízemí na lavici bude také připraveno čestné prohlášení, které každý student potom ve třídě vyplní a odevzdá vyučujícímu. Toto prohlášení se vyplňuje pouze jednou na období konzultací. Dále bude u kyvadla a na každém patře lavice s antivirovým prostředkem na ruce. Ve třídách budou na umyvadlech připraveny gely na mytí rukou, na toaletách budou papírové ručníky.

Ve třídách a při konzultacích je možné, aby si studenti a vyučující sundali roušky a uložili je do přineseného sáčku. Při pohybu ve společných prostorách školy (chodby, toalety, atd.) musejí mít roušky všichni nasazeny. V přestávkách mezi konzultacemi je potřeba vyvětrat místnost, ve které konzultace probíhala. Během konzultací budou průběžně dezinfikovány kliky a vypínače na chodbách a toaletách, lavice a židle ve třídách budou čištěny každý den po skončení konzultací. V případě potřeby může škola poskytnout studentům jednorázové roušky.

Všichni vyučující budou mít za povinnost vést evidenci docházky, přítomní studenti se budou podepisovat do předtištěných podpisových archů. Každá konzultace (jednohodinová nebo dvouhodinová) bude mít svou evidenci.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 bude student umístěn do izolační místnosti a škola informuje KHS. Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr.

Stravování ve školní jídelně nebude v květnu zajišťováno.

Více informací naleznete v materiálu MŠMT: Ochrana zdraví a provoz SŠ (pdf, 1238 kB)

Doufám, že konzultace proběhnou bez zbytečného stresu a ke spokojenosti všech - vás i vašich učitelů.

 

Miroslav Marek, ředitel školy