29. 5. 2020

Gymnázium Křenová

Krajské kolo SOČ

V polovině května 2020 se uskutečnilo krajské kolo přehlídky prací Středoškolské Odborné Činnosti, kde naši studenti obhajovali své práce netradičně pomocí videí, které si můžete ve většině případů vyhledat na youtube.cz. Krajského kola se účastnilo z naší školy 24 prací, z nichž sedm postoupilo do celostátní přehlídky konané v červnu 2020.

Gratulujeme studentům, kteří postoupili do celostátního kola odborných prací SOČ!

Krajské kolo Třída Jméno Název Obor
1. 3.D Klára Kadlčková Využití aplikované behaviorální analýzy při terapii dětí s autismem 14. Pedagogika, psychologie
1. 6.A Daniela Kropáčková Stabilizace a měření polohy plazmatu 2. Fyzika
2. 3.A Adam Janeček Sebereplikující 3D tiskárna 9. Strojírenství
2. 3.C František Kalod Bezkontaktní snímání tepové frekvence 18. Informatika
3. 5.A Barbora Headlandová Srovnání mluvních projevů moderátorů České televize a FTV Prima z hlediska výslovnosti 15. Teorie kultury, umění
3. 5.A Eliška Čechovská Cvičební materiály 12. Didaktické pomůcky
3. 3.B Natálie Dastychová Genetická predispozice pro atopickou dermatitidu dospělých v genu pro "multidrug receptor I" 6. Zdravotnictví
3. 3.B Karolína Jílková Vliv inhibitorů na aglutinaci lektinem BclDLec 3. chemie
4. 3.B Jan Klanica Hydroekologický monitoring vodního toku 8. Ochrana a tvorba ŽP
4. 5.A Jan Procházka Studie bytového domu pasivního typu 11. Architektura
5. 3.B Kateřina Králíková Hodnocení genotoxicity benzotriazolů na lidských kmenových buňkách 3. Chemie
5. 3.B Ema Sošková Ixodes ricinus jako zdroj infekčních onemocnění pro zvířata i lidi 7. Zemědělství, potravinářství
5. 3.B Anna Jurtíková Vliv kademnatých solí na aktivitu rostlinné telomerázy 4. Biologie
5. 3.C Natálie Kučerová Vytvoření podvrhů 2D/3D obličeje 18. Informatika
6. 3.B Gabriela Navrátilová Výroba mýdla z použitých fritovacích olejů 7. Zemědělství, potravinářství
6. 3.C Kamila Klementová Parazitičtí helminti bezocasých obojživelníků na vybraných lokalitách Iráckého Kurdistánu 8. Ochrana a tvorba ŽP
7. 3.C Barbora Opletalová Fauna jeskyně Barové (Moravský kras) – analýza osteologického materiálu z vybraných sektorů sondy Pod žebříkem 8. Ochrana a tvorba ŽP
7. 3.C Martin Kopecký Superzemě - účinek zvýšené gravitace na růst rostlin 4. Biologie
7. 3.D Adéla Čapková Vliv četby na rozvoj různých druhů inteligence 14. Pedagogika, psychologie
7. 5.A Eliška Orlová Vliv povrchových modifikantů na morfologii měděných nanočástic pro jejich aplikaci v zemědělství 7. Zemědělství, potravinářství
10. 3.C Vojtěch Blažek Financování ochrany životního prostředí v ČR 13. Ekonomika a řízení
13. 3.B Lenka Vičarová Estrální cyklus a analýza zastoupení fibroblastů na řezech mléčné žlázy 6. Zdravotnictví
14. 3.B Dita Vysloužilová Pcháč bezlodyžný a jeho problematické chromosomy 4. Biologie
14. 3.C Adéla Červinková Vliv odběru vzorku na variabilitu orálního mikrobiomu 6. Zdravotnictví