8. 6. 2020

Gymnázium Křenová

Exkurze do spalovny odpadů

Během měsíců února a března se třídy 1. C, 3. A a 4. A zúčastnily exkurze do spalovny odpadů v Brně. Ve spalovně jsme byli seznámeni se způsobem zpracování odpadu, třídění plastů i papíru. Překvapilo nás, kolik odpadu se do spalovny každý den dostává. Dané množství se zjišťuje při příjezdu každého vozidla přivážející odpad na váhovně. Aby odpad nebyl pouze odpad, je nutné ho dále využít. Přednášející nás seznámil s možností energetického využívání odpadu – využití odpadu k výrobě elektrické energie. Z technických důvodů bohužel nebyla možná prohlídka provozu spalovny, ale bylo nám umožněno tento provoz sledovat alespoň virtuálně, díky čemuž jsme si udělali o procesech nakládání s odpadem ucelenou představu.

Autorka: Hana Procházková